PERFECT SERVICES FOR YOUR BUSINESS SINCE 1995
rem cua, ao doi, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký logo, thủ tục đăng ký mã vạch, áo thun, ao nam vay nu, dich vu seo, may x quang, rèm lá dọc, rèm văn phòng, rèm vải PACIFIC ASIA TRADING AID COMPANY (PATA Co)
          I n t' l   F r e i g h t    F o r w a r d e r   

75 Bui Huu Nghia Str., Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
T#: (84)-08-38417656                  F#: (84)-08-38410235
pata@pata-logistics.com              pata.com@fmail.vnn.vn