Vận Chuyển Nội Địa

Chúng tôi thông thạo các tuyến đường vận chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh đàm bảo cho kế hoạch đóng hàng hay vận chuyển hàng về kho một cách tối ưu nhất.
 
 
Bộ phận điều phối vận tải sẽ lê kế hoạch đóng hàng , vận chuển container để kịp closing time cuả bạn. Đối với hàng nhập, chúng tôi sẽ lên kế hoạch giài phóng hàng một cách nhanh nhất tránh phí lưu (demurrage & detention).
-Dù hàng cuả bạn có khối lượng nhò hay lớn, chúng tôi cam kết  dành sự take care toàn diện cho lô hàng mà chúng tôi tiếp nhận.
Các dịch vụ được cung cấp:
 * Vận chuyển hàng nguyên container bằng xe
 * Vận chuyển đường thuỷ nội điạ
 * Dịc vụ tiếp nhận hàng tại điạ điểm theo yêu cầu về CFS hoặc CY